شرکت گواه صنعت

سال اجرا
1392

تجهیزات مورد نیاز
لوله درزدار

محل پروژه
اصفهان

شرکت گواه صنعت اصفهان

تامین لوله های درزدار آلیاژی PSL2 در سایز های 16 اینچ الی 36 اینچ در سال 1392

شرکت گواه صنعت
فهرست