Petro Palayesh Logo

پروژه ها

تعدادی از پروژه های پترو پالایش آپادانا که انجام شده و یا در دست انجام می باشد به تفسیر خدمت شما ارائه می گردد

پروژه های جدید آپادانا
شرکت فولادتکنیک

شرکت بین المللی فولاد تکنیک

معدن مس سرچشمه

کارخانه اسید مس سرچشمه

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی شازند اراک

پتروشیمی شازند اراک

کربن ایران

شرکت کربن ایران

ساراول

شرکت ساراول

پتروپایدارایرانیان

پترو پایدار ایرانیان

واتا

شرکت واتا

شرکت گواه صنعت

شرکت گواه صنعت

Petro Palayesh Logo

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

برای جزئیات و اطلاعات بیشتر ، ویژگی های پروژه و خدمات و قیمت ها با ما تماس بگیرید
فهرست