شرکت واتا

سال اجرا
1390

تجهیزات مورد نیاز
لوله اتصالات شیرآلات

محل پروژه
اردبیل

شرکت واتا

تامین لوله و اتصالات و شیر آلات مورد نیاز در سال 1390

شرکت واتا
فهرست